Styrelse

 

TITEL NAMN KONTAKT ANSVARSOMRÅDE
Ordförande Urban Stridfeldt 076 033 03 74
ordf@rgmf.se
Remisser, lagstiftning, media
Vice ordförande. Anders Gabre 070 575 81 51
v.ordf@rgmf.se
 Försäkringar
Sekreterare Marita Lind 070 527 07 87
sekreterare@rgmf.se
Kassör Ingrid Gutemyr 072 502 23 61
kassor@rgmf.se
Ekonomi, bankföreningen, banker
Ledamot Anna-Mona Wincrantz Söderberg 076 632 12 90
anna-mona.ws@rgmf.se
Ledamot Lars Sandberg 070 677 38 30
lars.sandberg@rgmf.se
Ledamot Stig Andersson 070 893 90 14
ledamot_3@rgmf.se
Medlemsföreningar/ EKB
Ledamot Ulf Petersson 070 856 89 55
ulf.petersson@rgmf.se
Ledamot Yvonne Johnson 073 346 65 00
yvonne.johnson@rgmf.se
Medlemsföreningar/ EKB,  kontakt organisationer, intresseföreningar

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare
Att: Urban Stridfeldt
Box 319
184 24 Åkersberga
Bankgiro: 5489-6477