Samarbetspartner

Inbokad besökstid har vi med våra samarbetspartner Handelsbanken och Swedbank.
Kontakt är tagen med övriga banker för tidsbokning och vi strävar efter att ha besökt alla banker under hösten.

Regeringskansliets svar

på vårt intressebrev har genererat till inbjudan.

”Det är viktigt att utredaren kan få del av kunskaper och erfarenheter som inte minst föreningar för ställföreträdare och andra frivilligorganisationer på området besitter. Därför pågår nu arbetet med att sätta samman en referensgrupp till utredningen. Vi anser att det vore värdefullt att ha Riksförbundet Gode Män och Förvaltare i den gruppen.”

Anmälda RGMF-representanter är ordf. Urban Stridfeldt och kassör Ingrid Gutemyr