Försäkring

FÖRSÄKRINGAR FÖR GODE MÄN OCH FÖRVALTARE from 2019-04-01

Produktblad Godmansförsäkring 2019

VIKTIG INFORMATION!

Endast den som är medlem i en förening som är ansluten till RGMF kan teckna denna försäkring. Inbetalningen saknar annars legitimitet och den kan heller inte återbetalas.

Försäkringen omfattar:

 1. Allmänt ansvar för sak & personskada enligt skadeståndsrättsliga regler samt
 2. Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskadaVid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig försäkrings-givaren för den försäkrades räkning att:
  1. utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  2. förhandla med den som kräver skadestånd
  3. föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller av annan
  4. betala det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt försäkrade avtal.
 3. Krisförsäkring
 4. Överfallsförsäkring

Premier och självrisker se Försäkringsbevis 2019.

För föreningsadministrerad försäkring för att på- och avanmälan medlemmar klicka här.

För att teckna försäkring individuellt klicka här.

Information om olycksfallsförsäkring.